Zaznacz stronę

Zapobieganie urazom w miejscu pracy to kluczowy priorytet dla każdej odpowiedzialnej organizacji. Dzięki temu pracodawcy nie tylko oszczędzają czas i pieniądze, ale również przyczyniają się do stworzenia środowiska, w którym pracownicy są szczęśliwsi i bardziej produktywni.

Jedną z głównych przyczyn urazów w miejscu pracy są zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD), które dotykają mięśni, nerwów i ścięgien. Stanowią one niemal 30% kosztów wynagrodzeń pracowniczych w Polsce. MSD, takie jak skręcenia mięśni, naderwania więzadeł, zespół cieśni nadgarstka, przepukliny dysków i inne, są szczególnie częste w branżach wymagających fizycznej pracy, na przykład przy zginaniu i podnoszeniu. Przemysł przeładunkowy również często boryka się z tymi problemami, co przyczynia się do znacznego odsetka ponad pół miliona przypadków zaburzeń mięśniowo-szkieletowych zgłaszanych rocznie przez pracowników branży przemysłowej

Na szczęście, istnieją skuteczne sposoby zapobiegania urazom mięśniowo-szkieletowym w miejscu pracy, głównie poprzez szkolenia pracowników i wprowadzanie ergonomicznych rozwiązań. Firma Automationstechnik oferuje szereg produktów, które mogą pomóc w poprawie ergonomii miejsca pracy i zwiększeniu bezpieczeństwa.

Zautomatyzowane systemy przenośników

Zautomatyzowane systemy przenośników znacząco przyczyniają się do poprawy warunków pracy, minimalizując potrzebę manualnego przenoszenia produktów i materiałów. Dzięki ograniczeniu czynności takich jak podnoszenie czy powtarzające się ruchy, systemy te efektywnie zmniejszają ryzyko urazów wśród pracowników. Ergonomiczne projektowanie systemów przenośników jest kluczowe dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracowników.

Przy projektowaniu systemów przenośników, które będą współpracować z pracownikami liniowymi, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów ergonomicznych:

  1. Wysokość przenośnika: Należy dostosować ją do specyfiki zadań. Prace wymagające szerokich ruchów powinny być wykonywane na stojąco, przy odpowiednio dostosowanej wysokości przenośnika. Powierzchnia robocza powinna być na wysokości komfortowej dla najwyższych pracowników, z możliwością regulacji dla osób niższych.
  2. Prędkość przenośnika: Prędkość nie powinna przekraczać 10 metrów na minutę, a dokładna prędkość powinna być dostosowana do możliwości przeciętnego pracownika, biorąc pod uwagę precyzję pracy i wymagany wysiłek.
  3. Szerokość przenośnika: Powinna być dostosowana tak, aby pracownicy nie musieli sięgać dalej niż 45 centymetrów, co jest istotne przy czynnościach takich jak montaż czy lekkie podnoszenie. Pracownicy powinni mieć wystarczająco dużo miejsca dla nóg i kolan, zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, a dostęp do przenośnika powinien być możliwy z każdej strony dla potrzeb konserwacyjnych i awaryjnych.
  4. Inne kwestie projektowe: To tylko kilka przykładów, jak ergonomiczne aspekty mogą wpływać na projekt przenośnika. Każdy projekt powinien być indywidualnie analizowany i dostosowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Firma Automationstechnik oferuje szeroką gamę niestandardowych systemów przenośników, które mogą być dostosowane do tych i innych ergonomicznych wymagań, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i wygodę pracowników.

Stanowiska montażowe

Stacje robocze w przemyśle odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ergonomicznej wydajności pracy. Podobnie jak w przypadku systemów przenośników, ważne jest, aby stacje robocze były ustawione na odpowiedniej wysokości, co minimalizuje konieczność zginania się i sięgania, zwiększając tym samym komfort i efektywność pracy. Mobilność stacji roboczej jest również istotna, a w tym celu zaleca się stosowanie gładko poruszających się kółek. Idealne stacje robocze powinny być regulowane, aby umożliwić dostosowanie do różnorodnych zadań i potrzeb pracowników.

Firma Automationstechnik oferuje niestandardowe stacje robocze, wykonane z wytrzymałych profili aluminiowych z rowkiem. Te stacje robocze są zaprojektowane, aby wytrzymać obciążenia do pół tony, z możliwością dostosowania do konkretnych potrzeb aplikacji, w tym różnych powierzchni, opcji mobilności i innych. Stacje robocze Automationstechnik są tworzone z myślą o zapewnieniu maksymalnego ergonomicznego wsparcia, co przekłada się na zwiększenie wydajności i komfortu pracowników.

Ochrona maszyn

Ochrona maszyn jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, choć nie jest bezpośrednio związana z ergonomią. Systemy ochrony maszyn firmy Automationstechnik odgrywają istotną rolę w zapobieganiu dostępu do niebezpiecznych obszarów i maszyn przez osoby nieupoważnione, co jest nie tylko zalecane, ale często wymagane przez przepisy bezpieczeństwa, takie jak te ustalone przez OSHA. Zgodnie z tymi przepisami, każdy element maszyny, który może stanowić zagrożenie, musi być odpowiednio zabezpieczony.

Osłony maszyn i osłony obwodowe oferowane przez Automationstechnik są wykonane z lekkich, ale trwałych profili aluminiowych. Takie rozwiązanie ułatwia konstrukcję i zapewnia wszechstronność zastosowania w różnych środowiskach pracy. Dzięki temu pracodawcy mogą skutecznie chronić swoich pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami, jednocześnie spełniając obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych rozwiązań do transportu materiałów w miejscu pracy, warto skontaktować się z firmą Automationstechnik. Ich doświadczenie i wiedza specjalistyczna mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb i wymagań każdego miejsca pracy.

5/5 - (2 votes)

Autor: Damian Borek